ภาพข่าว

  ผู้บริหารกรมพินิจฯ เดินทางเข้าเยี่ยมและให้กำลังเจ้าหน้าที่ ศูนย์ฝึกฯ เขต 8 จ.สุราษฎร์ธานี

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 นางอำภา สว่างเมฆมรกต หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพินิจฯ พร้อมด้วยนายแสงประทีป โกมลบุตร ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฯ เขต 8 จ.สุราษฎร์ธานี และนายรัตนะ วรบัณฑิต เลขานุการกรม เดินทางเข้าเยี่ยมและให้กำลังเจ้าหน้าที่ ศูนย์ฝึกฯ เขต 8 จ.สุราษฎร์ธานี ในกรณีเด็กและเยาวชนก่อเหตุหลบหนีและทำลายทรัพย์สินของทางราชการในศูนย์ฝึกฯ เมื่อวันที่ 15 ม.ค.59 ที่ผ่านมา

11
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)