ภาพข่าว

  การแข่งขันกีฬาสานฝันเยาวชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 1

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นำโดยศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นำโดย นายอาเล็ก จรรยาทรัพย์กิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พร้อมด้วย นางดวงมาลย์ ศิลปอาชา ประธานมูลนิธิฟ้าใสให้ชีวิตใหม่ และผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานฝันเยาวชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกาญจนาภิเษก ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียน   ฟ้าใสวิทยา โดยกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวขึ้น ระหว่างวันที่  18 – 29 มกราคม 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนฟ้าใสวิทยา ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานฝันในการเล่นกีฬาให้กับเยาวชน และให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและห่างไกลยาเสพติด และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชนและเจ้าหน้าที่ อีกทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงานอีกด้วย

ชมาพร/ภาพ


เบญจมาภรณ์/ข่าว

44
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)