ภาพข่าว

  'เสริมสร้างกีฬาเยาวชนไทย เสริมสร้างแรงบันดาลใจด้วย Idol'

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีเปิด "โครงการเสริมสร้างกีฬาเยาวชนไทย เสริมสร้างแรงบันดาลใจด้วย Idol" ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถนนสายเจดีย์ - วัดดุสิต ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนทักษะด้านการเล่นกีฬาของเยาวชนโดยการใช้บุคคลต้นแบบ (Idol) เป็นแบบอย่างในการเล่นกีฬา พัฒนาไปสู่การดำเนินชีวิตที่ยั่งยืน สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการใช้กีฬาเป็นรากฐานในการประกอบอาชีพในอนาคต อีกทั้ง เป็นการเสริมสร้างทักษะทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชน อาทิ การทำงานเป็นทีม การจัดการกับอารมณ์ การตัดสินใจ การวางแผนการปฏิบัติงาน และการส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง โดยได้รับเกียรติจากอดีตคณะนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยและผู้ฝึกสอนทีมชาติ มาสอนเทคนิคต่างๆ ในการเล่นกีฬาฟุตบอลให้กับเยาวชน จากนั้น มีการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างทีมอยุธยาวีไอพี นำโดย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ กับทีมเด็กและเยาวชนสถานพินิจฯ และศูนย์ฝึกฯ อยุธยา ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาร่วมงานในพิธีเปิดอีกด้วย ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เจ้าหน้าที่และเยาวชนร่วมกันจัดงานอย่างสามัคคี พร้อมนำร่องให้แก่ศูนย์ฝึกและสถานพินิจฯ แห่งอื่นๆ ต่อไป


63
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)