ภาพข่าว

  กรมพินิจฯ เร่งพัฒนากระบวนการดูแลเด็ก และเยาวชนหญิงตั้งครรภ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน Bangkok Rules

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ) เวลา ๐๙.๐๐ น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการพัฒนาระบบ การปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนหญิงตั้งครรภ์ ตามข้อกำหนดกรุงเทพฯ (Bangkok Rules)” โดยมี นายนัทธี จิตสว่าง รองผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) และนางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฯ บ้านปรานี มาร่วมบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการปฏิบัติตามข้อกำหนดกรุงเทพฯ และกระบวนการดำเนินงานด้านการดูแลเด็กและเยาวชนหญิง วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อพัฒนากระบวนการดูแลเด็กและเยาวชนหญิงตั้งครรภ์ให้สอดคล้องตามบริบทของหน่วยงานภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา กรุงเทพฯ

29
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)