ภาพข่าว

  แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณ การเงินและบัญชี

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (๓ มีนาคม ๒๕๕๙) นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุม "แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณ การเงินและบัญชี" เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนที่ถูกกำหนดไว้ และนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ชั้น ๕  อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร


24
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)