ภาพข่าว

  โครงการ ความร่วมมือเพื่อพัฒนาอาชีพเยาวชน

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพเยาวชนโดยความร่วมมือระหว่างกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกับองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์ และมูลนิธิซิตี้ ประเทศไทย ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาทักษะเสริมประสบการณ์การทำงานและได้รับโอกาสการจ้างงาน รวมถึงปลูกฝังจริยธรรมในการทำงานด้วย 

59
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)