ภาพข่าว

  ประชุมคณะทำงานโฆษกกรมพินิจฯ

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙  นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (๑) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโฆษกกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเพื่อให้การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมพินิจฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯชั้น ๕ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

7
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)