ภาพข่าว

  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๔ ปี การสถาปนากรมคุมประพฤติ

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙) นายปรีดีอนันต์ ติยานนท์ ผู้ตรวจราชการกรม ผู้แทนกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๔ ปี การสถาปนากรมคุมประพฤติ โดยมี พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันท์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นผู้รับมอบกระเช้า ณ กรมคุมประพฤติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๔ ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

6
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)