ภาพข่าว

  การประชุมสามัญประจำปี 2559 มูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ 21 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ประธานมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในการประชุมสามัญประจำปี 2559 มูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมพินิจฯ ในด้านสวัสดิการต่างๆ การบำบัดแก้ไขฟื้นฟูการจัดการศึกษาอบรมและการฝึกวิชาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้ นายสิระ เจนจาคะ กรรมการผู้จัดการบริษัท บ้านทรงไทยแจ้งวัฒนะ จำกัด ได้มอบเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กและเยาวชนฯ โดยนายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมกรมพินิจฯ ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

30
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)