ภาพข่าว

  การตรวจค้นสิ่งของต้องห้ามภายในสถานที่ควบคุม แบบบูรณาการ

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ 22 มี.ค.2559 นางสาวอรพรรณ เลาหัตถพงษ์ภูริ ผู้ตรวจราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตรวจค้นสิ่งของต้องห้ามภายในสถานที่ควบคุม แบบบูรณาการ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  โดยได้รับความร่วมมือจาก นายอำเภอพุทธมณฑลพร้อมชุดอาสาสมัคร หน่วยชุดปฏิบัติการ ช พัน 9 สำนักงาน ปปส. ภาค 7 หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกฯ บ้านมุทิตา,อุเบกขา,สิรินธร เข้าร่วมตรวจค้นสิ่งของต้องห้ามและสารเสพติด ทั้งหมด 4 แห่ง ศูนย์ฝึกฯ บ้านมุทิตา,บ้านสิรินธร,อุเบกขา,สถานแรกรับฯ นนทบุรี เพื่อสร้างความปลอดภัยและป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนป้องกันปราบปรามยาเสพติดในสถานควบคุม ในครั้งนี้

58
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)