ภาพข่าว

  การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงกฎ ระเบียบและคู่มือการปฏิบัติงานการกำกับการปกครองของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วานนี้ (16 พฤษภาคม 2559) ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงกฎ ระเบียบและคู่มือการปฏิบัติงานการกำกับการปกครองของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เพื่อให้มีกฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติงานของกรมพินิจฯ ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ มีความเหมาะสมและทันสมัยและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้อย่างประสิทธิภาพ

27
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)