ภาพข่าว

  กรมพินิจฯ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพ

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (17 พฤษภาคม 2559) เวลา 09.30 น. นายวิชิต ภิรมยาภรณ์ ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 4/2559 ณ ห้องประชุมพินิจ 1 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมี นายศรีนรา ไกรนรา ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี นายธนาวุฒิ โพธิ์แก้ว ผู้อำนวยการศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนชายบ้านเมตตา และ นางสาวโสภิดา สังขดิถี หัวหน้ากลุ่มระบบงานสังคมสงเคราะห์ พร้อมทั้งคณะทำงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพเข้าร่วมประชุม วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ควบคู่กับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูที่ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งจะมีการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2559 จำนวน 6 ประเภท ได้แก่

           1. การไฟฟ้าภายในอาคาร

           2. ช่างปูผนังกระเบื้องและพื้น

           3. ช่างไม้ก่อสร้าง

           4. ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ

           5. การทำอาหารและขนมไทย

     ละ 6. สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก

18
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)