ภาพข่าว

  กรมพินิจฯ พร้อมใจประดับธงสัญลักษณ์

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

หน่วยงานในสังกัดกรมพินิจฯ ทั่วประเทศ ร่วมประดับธงสัญลักษณ์ 70 ปีครองราชย์ และธงสัญลักษณ์พระชนมายุครบ 7 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และในวโรกาสสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 7 รอบ การประดับธงนี้ เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดี และเป็นการถวายพระพรแด่ทั้งสองพระองค์โดยพร้อมเพรียงกัน

15
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)