ภาพข่าว

  ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รอบคัดเลือก ภาคกลาง โซน 2 ประจำปี 2559 ในโครงการเป็นหนึ่งด้วยกีฬา ไม่พึ่งพายาเสพติด

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล  รอบคัดเลือก ภาคกลาง โซน 2 ประจำปี 2559 ในโครงการเป็นหนึ่งด้วยกีฬา ไม่พึ่งพายาเสพติด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2559  โดยมี นายกีรติ กีรยุติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน  ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี ต.หินกอง จ.ราชบุรี  ทั้งนี้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพินิจฯ ได้ดำเนินการจัดการถ่ายทอดสดไปยังศูนย์ฝึกฯ และสถานพินิจฯ ทั่วประเทศ ให้รับชมในครั้งนี้ด้วย


48
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)