ภาพข่าว

  กรมพินิจฯ พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือขั้นที่ ๕

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙. นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และมอบวุฒิวูดแบดจ์ (W.B.) แก่ผู้ผ่านการประเมิน จำนวนทังสิ้น ๖๕ คน ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน (JDI) ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (L.A.C.) ได้รับการประเมินผลความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ เพื่อขอรับวุฒิวูดแบดจ์ (W.B.) และมีสิทธิประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อนอย่างถูกต้องโดยสำนักงานลูกเสือเเห่งชาติ อีกทั้งเป็นการให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาตนเองด้านการลูกเสือ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เห็นคุณค่าในกระบวนการทางลูกเสือ สามารถทำหน้าที่เป็นผู้กำกับและผู้บริหารกิจการลูกเสือในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนได้อย่างเต็มภาคภูมิ และเพื่อสืบสานเจตนารมณ์ และคติพจน์ของลูกเสือต่อไป

49
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)