ภาพข่าว

  อธิบดีกรมพินิจฯ กล่าวต้อนรับพร้อมให้โอวาทแก่่ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ ( ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙) ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้กล่าวต้อนรับพร้อมให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน ๗ ราย ณ ห้องประชุมกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (พินิจ ๔) กระทรวงยุติธรรม ชั้น ๕ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนเเจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

10
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)