ภาพข่าว

  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ระดมสรรพกำลังสร้างสรรค์ DJOP Shop

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

                วันนี้ 23 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 น. นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม “คณะกรรมการจัดตั้งและบริหารงานศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือเด็กและเยาวชน (DJOP Shop)” ณ ห้องประชุมกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (พินิจ ๑) กระทรวงยุติธรรม ชั้น ๕ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนเเจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ยังได้เชิญ นายไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการความรู้เอเซีย (กิจการเพื่อสังคม) มาให้ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ การตลาด และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และได้รับการสนับสนุนจัดทำเว็บไซต์เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์จาก บริษัทซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด อันจะเป็นแนวทางในการพัฒนา DJOP Shop ของกรมพินิจฯ ต่อไป

19
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)