ภาพข่าว

  พิธิเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ฯ โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( ศูนย์ฝึกฯ เขต ๔ )

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๔ จังหวัดขอนแก่น  จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ฯ โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในโครงการ "เป็นหนึ่งด้วยกีฬา ไม่พึ่งพายาเสพติด" ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยได้รับเกียรติจากท่านประทวน ปราบพาล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน ๑๐ ทีม ดังนี ศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต ๓ นครราชสีมา, เขต ๔ ขอนแก่น, เขต ๕ อุบลราชธานี , สถานพินิจฯ ขอนแก่น,  ร้อยเอ็ด,  อุดรธานี,นครพนม,  อุบลราชธานี,  บุรีรัมย์ , นครราชสีมา ณ โรงยิมศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๔ จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพินิจฯ ได้ดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฝึกฯ เขต ๔ ถ่ายทอดการแข่งขันผ่านระบบฯไปให้เด็กและเยาวชนที่อยู่ในความควบคุมของจังหวัดต่างๆได้รับชมด้วย


14
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)