ภาพข่าว

  ประชุมการนำเสนอระบบการเบิกจ่ายเงินกำกับการปกครอง

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙) เวลา ๐๙.๐๐ น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์  วิศิษฏ์สรอรรถ   อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และ นายรัตนะ วรบัณฑิต เลขานุการกรม หารือร่วมกับ นางธนพร  พลับรู้การ ผู้จัดการฝ่ายราชการสัมพันธ์ สายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย ในการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้กับการให้บริการประชาชนในการกำกับการปกครอง ณ ห้องประชุมพินิจ ๒ (สำนักอธิบดี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ

20
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)