ภาพข่าว

  การแข่งขันกีฬาภายในกระทรวงยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2559

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยนายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ และนายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีฯ นำคณะเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ เข้าร่วมกิจกรรมในพิธีเปิดและปิดการแข่งขันกีฬาภายในกระทรวงยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดี ความสามัคคี ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงยุติธรรม โดยมี นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามอินดอร์สเตเดียม หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ในการนี้ อธิบดีกรมพินิจฯ ได้เข้ารับมอบธงกระทรวงยุติธรรมเพื่อเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬายุติธรรมเกมส์ 60 ต่อไป และปิดท้ายด้วยการแสดงของเด็กและเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี ในชุดลาวกระทบไม้สี่ภาค ด้วยความประทับใจ

อมรชัย/ภาพ
เบญจมาภรณ์/ข่าว

34
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)