ภาพข่าว

  " พาน้องนั่งรถไฟ " ครั้งที่ ๑๓

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันที่ ๙ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย  จัดกิจกรรม “พาน้องนั่งรถไฟ” ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่องในครั้งนี้เป็นปีที่ ๑๓ โดยนำเด็กและเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน บ้านกรุณามุทิตา อุเบกขาและสิรินธร จำนวน ๗๔ คน เดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ในการนี้ นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเดินทางไปให้กำลังใจเด็กและเยาวชนขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟธนบุรี ขบวนรถธรรมดาที่ ๒๕๕ (ธนบุรี-หลังสวน) เพื่อเดินทางไปทำกิจกรรม ณ เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี


60
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)