ภาพข่าว

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาองค์การตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิด"โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาองค์การตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน" พร้อมทั้งมอบนโยบายการพัฒนาระบบบริหาร  ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โดยมี นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีฯ พร้อมด้วย ผู้ตรวจราชการข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมให้การต้อนรับ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรกรมพินิจฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่ปรับปรุงใหม่ และเพื่อทบทวน และวางแผนปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของกรมพินิจฯ ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน


24
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)