ภาพข่าว

  กรมพินิจฯ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันอนุญาโตตุลาการ

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๔.๒๕ น. นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นตัวแทนกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันอนุญาโตตุลาการ นำโดย นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยมีวัตถุประสงค์นำ "TalkDD" ระบบการระงับข้อพิพาททางด้านธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Online Dispute Resolution : ODR) ซึ่งให้บริการโดยสถาบันอนุญาโตตุลาการ  มาใช้กับเว็บไซต์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือเด็กและเยาวชน  (DJOP Shop) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อสินค้าของกรมพินิจฯ ผ่านทางออนไลน์ ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ อาคารภิรัชทาวเวอร์ ชั้น ๒๖ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ


28
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)