ภาพข่าว

  อธิบดีกรมพินิจฯ ให้สัมภาษณ์ในรายการเดินหน้าประชารัฐ

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้(๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙)ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  ให้สัมภาษณ์ในรายการเดินหน้าประชารัฐ ถึงกรณีความคืบหน้าการจัดระเบียบรอบสถานศึกษา ออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เวลา ๒๑.00 น.


20
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)