ภาพข่าว

  กรมพินิจฯ เดินหน้าพัฒนาทักษะกีฬา ‘ฟุตซอล’ ในโครงการ "เป็นหนึ่งด้วยกีฬา ไม่ต้องพึ่งพายาเสพติด"

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙) เวลา ๑๐.๓๐ น. ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดโครงการ “เป็นหนึ่งด้วยกีฬา ไม่ต้องพึ่งพายาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๙” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนชายบ้านเมตตา สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ถนนสรรพาวุธ เขตบางนา กรุงเทพฯ เป็นการแข่งขันฟุตซอลรอบคัดเลือกระดับภูมิภาค เขตภาคกลาง โซน ๑ โดยมี นายศรีนรา ไกรนรา ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร นายธนาวุฒิ โพธิ์แก้ว ผู้อำนวยการศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนชายบ้านเมตตา คณะกรรมการสงเคราะห์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ โครงการดังกล่าวเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการเอาชนะปัญหายาเสพติด สามารถเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและเยาวชนในการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูสมรรถภาพด้านร่างกายและจิตใจ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่รักในการเล่นกีฬาได้พัฒนาทักษะด้านกีฬาและยกระดับไปสู่การแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศในโอกาสข้างหน้าต่อไป

46
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)