ภาพข่าว

  อธิบดีกรมพินิจฯ ต้อนรับพร้อมให้โอวาทแก่ ขรก. ใหม่

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙) ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กล่าวต้อนรับพร้อมให้โอวาทแก่ข้าราชการใหม่ จำนวน ๙ ราย ประกอบด้วย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ นักจัดการงานทั่วไป และพนักงานคุมประพฤติ ณ ห้องประชุมสำนักอธิบดี (พินิจ ๒) ชั้น ๕ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

14
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)