ภาพข่าว

  ประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนรูปแบบใหม่

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนรูปแบบใหม่  ณ ห้องประชุมพินิจ ๑ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ชั้น ๕ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยในที่ประชุมได้ร่วมเสนอแนวทางการบริหารจัดการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านอาคารสถานที่ ด้านบุคลากร ด้านระบบและด้านเด็กและเยาวชน

20
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)