ภาพข่าว

  พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ "ให้โอกาส สร้างคน" หรือ "Young Badminton Way of Change"

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙) เวลา ๑๔.๐๐ น. คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย  นายเอกภพ เดชเกรียงไกรสร ประธานอำนวยการ สำนักงานโครงการส่วนพระองค์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม  ดร.วิชญะ เครืองาม ประธานฝ่ายส่งเสริมสนับสนุนกีฬาแบดมินตันเพื่อมวลชน และประธานด้าน CSR นายศักดิ์ชัย ค้ำชู ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา และนางสาวปิยวรรณ ภูมิแก้ว ผู้จัดการโครงการฯ ได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ  "ให้โอกาส สร้างคน" หรือ "Young Badminton Way of Change" ระหว่างสำนักงานโครงการส่วนพระองค์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กับ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ ซึ่งสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ฯ และสมาคมกีฬาแบดมินตันฯ จะนำผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันระดับประเทศในสังกัดสมาคมฯ เข้าฝึกสอนเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬานำไปสู่เส้นทางการเป็นนักกีฬามืออาชีพ ตลอดจนนำความรู้และทักษะมาต่อยอดประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนกลับคืนเป็นเด็กดีสู่สังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิต่อไป

35
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)