ภาพข่าว

  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

(วันนี้ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙) เวลา ๐๙.๐๐ น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ณ พระบรมมหาราชวัง

24
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)