ภาพข่าว

  "การเพิ่มการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาในเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม"

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

(วันนี้ 28 กรกฎาคม 2559) ศาสาตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมที่ปรึกษาและคณะทำงานโครงการ "การเพิ่มการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาในเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม" โดยองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNICEF) มีแผนการดำเนินโครงการ ร่วมกับ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้มีแนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อกำหนดและมาตราฐานการปฏิบัติต่อด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติต่อไป ณ ห้องประชุมกรมพินิจฯ ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

16
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)