ภาพข่าว

  รวมพลังแห่งความภักดี

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) เวลา ๐๘.๐๐ น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้าร่วมในพิธีถวายสัตย์ “รวมพลังแห่งความภักดี” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวาย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๘๙ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อแสดงความรัก สามัคคี และน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกทั้งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ตามพระราชปณิธาน พร้อมทั้งร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๒ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายวีระพล  ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธี   

นวพล,ชมาพร/ภาพ

เบญจมาภรณ์/ข่าว

38
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)