ภาพข่าว

  การประชุมหารือเรื่องแนวทางการจัดระบบการศึกษาและกิจกรรมให้แก่เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกฯ

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องแนวทางการจัดระบบการศึกษาและกิจกรรมให้แก่เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกฯ ซึ่งเป็นการประชุมผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับศูนย์ฝึกฯ เขต 3 โดยมีรองอธิบดีฯ และผู้ตรวจราชการกรม ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพินิจ ๑ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๕ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

26
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)