ภาพข่าว

  นโยบายการคุ้มครองสิทธิเด็กของประเทศไทย

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559) นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “นโยบายการคุ้มครองสิทธิเด็กของประเทศไทย” ในโครงการประชุมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพิทักษ์สิทธิเด็กในบริบทของการบังคับใช้กฎหมายพิเศษจังหวัดชายแดนใต้ ณ โรงแรม ลีการ์เด้น พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี พล.ท.ชินวัฒน์ แม้นเดช รอง ผอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่างกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กให้กับบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ทหารจากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 90 คน

7
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)