ภาพข่าว

  กรมพินิจฯ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายของบุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม (Sports Day)

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2559) เวลา 15.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นำข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายของบุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม (Sports Day) โดยมี นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ บริเวณลานหน้าทางเข้ากระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 กำหนดให้ทุกวันพุธ เป็นวันกีฬา (Sports Day) ของหน่วยงาน ตั้งแต่เวลา 15.00 – 16.30 น. เป็นช่วงเวลาออกกำลังกาย เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี

31
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)