ภาพข่าว

  รองอธิบดีกรมพินิจฯ เข้าตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน สพ.สงขลา

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายสหการณ์  เพ็ชรนรินทร์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน  พร้อมทั้งแยี่ยมและให้โอวาทเด็กและเยาวชน ในการนี้ นางประไพ  รักขพันธ์ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานพินิจฯ สงขลา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสงขลา

10
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)