ภาพข่าว

  พิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบกำหนดปัญญาสมวาร (50 วัน )

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (1 ธันวาคม 2559) เวลา 08.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยนายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองอธิบดีกรมพินิจฯ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ จำนวน 85 รูป อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ครบกำหนดปัญญาสมวาร (50 วัน ) โดยมี พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี ณ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ทั้งนี้ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้ร่วมตั้งโรงทานอาหาร(ข้าวเหนียวมูน ) สำหรับแจกจ่ายให้ผู้ร่วมงานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

42
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)