ภาพข่าว

  พิธีบรรพชาสามเณร ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ ( ธันวาคม ๒๕๕๙) นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้าร่วมพิธีบรรพชาสามเณร จำนวน ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพระราชพิธีปัญญาสมวาร (๕๐ วันสวรรคต) เเละเนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันที่ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จัดโดยศาลเยาวชนเเละครอบครัวกลาง ร่วมกับมูลนิธิสถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานศาลยุติธรรม และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม โดยมี ดร.ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ นายชาติชาย โฆษิตวัฒนฤกษ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เภสัชกรหญิงอาภรณ์ สายเชื้อ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ และผู้ปกครองของสามเณรทั้ง ๘๙ รูป ได้เข้าร่วมในพิธีบรรพชาในครั้งนี้ด้วย ในการนี้ มีเด็กและเยาวชนชายจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร เข้าร่วมกิจกรรมบรรพชาสามเณรฯ จำนวนทั้งสิ้น ๑๔ คน

15
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)