ภาพข่าว

  คณะพนักงานอัยการจากประเทศภูฏาน เข้าศึกษาดูงานด้านกระบวนการคุ้มครองและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (6 ธันวาคม 2559) เวลา 13.00 น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้การต้อนรับคณะพนักงานอัยการจากประเทศภูฏาน เข้าศึกษาดูงานด้านกระบวนการคุ้มครองและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมรับฟังบรรยายสรุปในด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับเด็กและเยาวชนในส่วนของกรมพินิจฯ โดย ดร.ขัตติยา รัตนดิลก ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรมพินิจฯ ณ ห้องประชุมกรมพินิจฯ ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ คณะพนักงานอัยการจากประเทศภูฏาน จะเข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการศึกษาดูงาน ในวันที่ 8 ธ.ค.59 ณ สถานแรกรับเด็กและเยาวชนชายบ้านเมตตา, วันที่ 9 ธ.ค. 59 ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร,และวันที่ 9 ธ.ค.59 ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี

28
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)