ภาพข่าว

  โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรเพื่อสุขภาพเด็กและเยาวชน

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐  ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรเพื่อสุขภาพเด็กและเยาวชน  ณ  ห้องประชุมพินิจ ๑ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๕ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ซึ่งการอบรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐  ณ  สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน  จัดโดยกลุ่มพัฒนาระบบงานพยาบาลและการสาธารณสุข วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นของบุคลากร (พนักงานพินิจ) ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาสาธารณสุขในสถานควบคุม ซึ่งพนักงานพินิจเป็นบุคลากรที่ใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชน สามารถดูแลและมีส่วนร่วมกับบุคลากรพยาบาลในการป้องกันปัจจัยเสี่ยงหรือลดความรุนแรงต่อปัญหาสาธารณสุขในสถานควบคุมได้ 

13
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)