ภาพข่าว

  “การประชุมคณะทำงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 2/2560”

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (17 มกราคม 2560) เวลา 09.30 น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธาน “การประชุมคณะทำงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 2/2560” ณ ห้องประชุมพินิจ 1 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมี นายศรีนรา ไกรนรา ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา นายศักดิ์ชัย ค้ำชู ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี พร้อมทั้งคณะทำงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพเข้าร่วมประชุม วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพ ควบคู่กับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูที่ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งจะมีการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2560 โดยแบ่งออกเป็น 4 หมวด ได้แก่ หมวดวิชาชีพด้านช่าง หมวดวิชาชีพคหกรรม หมวดวิชาชีพช่างเสริมสวย และหมวดวิชาชีพคอมพิวเตอร์

25
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)