ภาพข่าว

  โครงการประกวดดนตรีสืบสานงานของพ่อ รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 256 เวลา 09.30 น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการประกวดดนตรีสืบสานงานของพ่อ รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2627 มกราคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารสุชีพ ปุณญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธรเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน วัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านดนตรีแก่เด็กและเยาวชน ให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด ตลอดจนเพื่อพัฒนาทักษะกิจกรรมดนตรีบำบัดให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่สอนดนตรีหรือจัดกิจกรรมด้านดนตรีสำหรับเด็กและเยาวชนของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนต่อไป ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร รวมทั้ง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ยังได้ร่วมชมพิธีเปิดพร้อมทั้งให้กำลังใจเยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันดนตรีในครั้งนี้ด้วย ในการนี้ อธิบดีกรมพินิจฯ และคณะผู้บริหาร ยังได้ร่วมขับร้องเพลง ราชาผู้ทรงธรรมร่วมกับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน โดยได้รับการสนับสนุนวงดนตรีจากวงออเครสต้า วิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และยังมีการแสดงเพลงประสานเสียงจากนักร้องวงออเครสต้า วิทยาลัยนาฏศิลป์ ในบทเพลงพระราชนิพนธ์ ความฝันอันสูงสุดและเพลง รักพ่อไม่มีวันพอเพียงอีกทั้ง ยังมีการแสดงและการร้องเพลงประสานเสียงจากเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี ในชุดการแสดง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจากนั้นจึงได้ดำเนินการประกวดดนตรีต่อไป โดยมีทีมเยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 17 ทีม

71
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)