ภาพข่าว

  การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการกีฬา

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ ( ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ ) นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการกีฬา และแต่งตั้งคณะทำงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการกีฬาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการกีฬาดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกรมพินิจฯ (พินิจ ๑) ชั้น ๕ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

19
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)