ภาพข่าว

  ปิดฉากอย่างสวยงาม...กับกิจกรรม "ประกวดดนตรีสืบสานงานของพ่อ"

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

     เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานปิด "โครงการประกวดดนตรีสืบสานงานของพ่อ รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐" ณ หอประชุมใหญ่ อาคารสุชีพ ปุณญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านดนตรีแก่เด็กและเยาวชน ให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งนี้ในพิธีปิดยังได้มีการแสดงดนตรีบทเพลงของพ่อ โดยวงดนตรีจากโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม ที่มาร่วมบรรเลงบทเพลงอันไพเราะให้กับแขกผู้มีเกียรติและเยาวชนที่มาร่วมประกวดได้รับฟังอีกด้วย

       ในการนี้ ผลการแข่งขันมีดังต่อไปนี้

.รางวัลมือกีตาร์ยอดเยี่ยม ได้แก่ เยาวชนชายจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต อุบลราชธานี

.รางวัลมือเบสยอดเยี่ยม ได้แก่ เยาวชนชายจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต อุบลราชธานี

.รางวัลมือกลองยอดเยี่ยม ได้แก่ เยาวชนชายจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต เชียงใหม่

.รางวัลมือคีย์บอร์ดยอดเยี่ยม ได้แก่ เยาวชนชายจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต อุบลราชธานี

.รางวัลนักร้องยอดเยี่ยม ได้แก่ เยาวชนหญิงจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๑๑ ลพบุรี

.รางวัลนักดนตรีขวัญใจกรรมการ ได้แก่ เยาวชนชายจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต นครสวรรค์ ซึ่งสามารถเป่าแซกโซโฟนเอาชนะใจกรรมการไปได้

ผลการแข่งขันประเภท ก บทเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

.รางวัลชมเชยอันดับ ได้แก่ วงดนตรีจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๑๑ ลพบุรี

.รางวัลชมเชยอันดับ ได้แก่ วงดนตรีจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต นครสวรรค์

.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ได้แก่ วงดนตรีจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร

.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ได้แก่ วงดนตรีจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านอุเบกขา

.รางวัลชนะเลิศอันดับ ได้แก่ วงดนตรีจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต เชียงใหม่

ผลการแข่งขันประเภท ข บทเพลงน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

.รางวัลชมเชยอันดับ ได้แก่ วงดนตรีจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านอุเบกขา

.รางวัลชมเชยอันดับ ได้แก่ วงดนตรีจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ขอนแก่น

.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ได้แก่ วงดนตรีจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต เชียงใหม่

.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ได้แก่ วงดนตรีจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร

.รางวัลชนะเลิศอันดับ ได้แก่ วงดนตรีจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๑๑ ลพบุรี


       พร้อมกันนี้ กรมพินิจฯ ขอขอบคุณอาจารย์สุธน สีหตระกูล หัวหน้าภาคดนตรี/ศิลปะสากล วิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อาจารย์อลิสา วัชรประภาพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแสดงดนตรี คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์พลธรายุทธ ทิพยุทธ อาจารย์สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ถาวร หวานชะเอม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม ดร.ภัทรภร ผลิตากุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแสดงดนตรีและสาขาสังคีตวิจัยและพัฒนา คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ 'ปิงปอง' ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์ ศิลปิน นักร้อง นักแต่งเพลง และโปรดิวเซอร์ชื่อดังของเมืองไทย ที่มาร่วมเป็นกรรมการตัดสินผลการแข่งขันในครั้งนี้

48
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)