ภาพข่าว

  กรมพินิจฯ ร่วมกับ สำนักงาน กศน. ปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กและเยาวชน

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (๓๐ มกราคม ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๐๐ น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิด "การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์ของเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม" สำหรับการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครั้งที่ ๒ ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมพินิจฯ ให้มีความหลากหลายในรูปแบบหลักสูตรการศึกษาเเละเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัย โดยมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและยึดถือเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญ โดยมีคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) พร้อมทั้ง คณะผู้บริหารเเละเจ้าหน้าที่จากกรมพินิจฯ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

21
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)