ภาพข่าว

  การประชุมสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตองค์กรต้นแบบ "องค์กรแห่งความสุข"

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ ( ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ) นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตองค์กรต้นแบบ "องค์กรแห่งความสุข" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมองค์กรต้นแบบได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผลการดำเนินงาน พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนกิจกรรมให้เกิดความยั่งยืน และสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุมโรงแรมรอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

10
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)