ภาพข่าว

  กรมพินิจฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง เพื่อศึกษาแนวทางในการดูแล บำบัด แก้ไข ฟื้นฟูเยาวชน ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วย นางรัชดาวรรณ ศิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบงานยุติธรรม และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา เข้าศึกษาดูงาน ณ ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง เพื่อศึกษาแนวทางในการดูแล บำบัด แก้ไข ฟื้นฟูเยาวชน ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ สมพัศ ผู้อำนวยการทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปแนวทางการการดูแล บำบัด แก้ไข ฟื้นฟูเยาวชน ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ของทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง

7
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)