ภาพข่าว

  พิธีเปิดโครงการ Chang Mobile Football Unit 2017 ปี 6 และ Chang Football Community (ฟุตบอลชุมชน)

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (31 พฤษภาคม 2560) นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Chang Mobile Football Unit 2017 ปี 6 และ Chang Football Community (ฟุตบอลชุมชน) ณ สนามฟุตบอลศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายสุรพล อุทินทุ ผู้อำนวยการสำนักประสานงานภายนอก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนโครงการ และได้มอบอุปกรณ์กีฬา และจัดสต๊าฟโค้ชผู้ฝึกสอนทั้งฟุตบอลและฟุตซอลให้แก่เยาวชนชายบ้านกรุณาด้วย เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนทางด้านกีฬาให้เทียบเท่ากับบุคคลภายนอก เพื่อที่จะก้าวออกไปสู่สังคมได้อย่างเป็นปกติสุข  และสามารถเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไปในอนาคต

24
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)