ภาพข่าว

  โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 4

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

             วันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2560 นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อประชุมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงยุติธรรม พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานตามโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา ณ ห้องประชุมโรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดย ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วย นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และคณะผู้บริหารกรมพินิจฯ เข้าร่วมการประชุมด้วย ทั้งนี้ นายสุวพันธ์ ยังได้นำคณะไปพบปะเครือข่ายยุติธรรมชุมชนบางนาค และตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม อาทิ เรือนจำจังหวัดนราธิวาส และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส เพื่อมอบนโยบาย ตรวจดูความเรียบร้อยและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่อีกด้วย การลงพื้นที่ดังกล่าวเป็นการดำเนินงานตามภารกิจของกระทรวงยุติธรรมใน 6 ด้าน คือ ให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สร้างสังคมปลอดภัย และสร้างความสงบสุขในสังคม อำนวยความยุติธรรม และการเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม

27
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)