ภาพข่าว

  การตรวจนับคะแนนการเลือกคณะกรรมการจริยธรรม

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ ( ๔ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ) นายศรีนรา ไกรนรา ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานการตรวจนับคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุมพินิจ ๑ ชั้น ๕ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

43
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)