ภาพข่าว

  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ นายปิยะ ทั่งสุสังข์ ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ นครปฐม

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายปิยะ ทั่งสุสังข์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร ถนนกรุงเกษม แขวง บางขุนพรหม เขต พระนคร กรุงเทพฯ ซึ่งได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา โดย นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองอธิบดีกรมพินิจฯ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพินิจฯ นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีฯ นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีฯ พร้อมด้วยคณะข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม


ทั้งนี้ กำหนดการฌาปนกิจศพ นายปิยะ ทั่งสุสังข์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร ถนนกรุงเกษม แขวง บางขุนพรหม เขต พระนคร กรุงเทพฯ

3
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)